ÖNEMLİ*: Sitede bulunan tüm materyaller ve içerikler demo amaçlı eklenmiştir.

Vatan Kahramanları Derneği: Toplumsal Hizmetin ve Dayanışmanın Adresi

Vatan Kahramanları Derneği, ülkenin her köşesinde fedakarlık ve hizmete adanmış bireylerin izlerini taşıyan bir kuruluştur. Dernek, devletin belirlediği yasal düzenlemeler çerçevesinde, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malül ve gazilerin korunmasını ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesinin sağlanmasını amaçlar.

Derneğimizin temel amacı, devletin belirlediği kanunlar ve toplumun dayanışma ruhu doğrultusunda, özel olarak korunması ve kollanması gereken vatandaşlarımıza sahip çıkmaktır. Bu kapsamda, harp ve vazife şehitlerinin ailelerine, malül ve gazilere, terör mağdurlarına, engellilere, yaşlılara ve korunmaya muhtaç çocuklara, ağır ve kronik hastalıklarla mücadele edenlere, madde bağımlısı gençlere ve ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek sağlamak ana hedeflerimiz arasındadır.

Dernek olarak, toplumun çekirdeğini oluşturan ailelerin ve bireylerin zor dönemlerinde yanlarında olmayı kendimize görev ediniriz. Afetlerden terör saldırılarına, iş kazalarından kronik hastalıklara kadar her türlü zorlu durumda hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızın ailelerine destek olmak, bizim için önemli bir görevdir. Bu kapsamda, ayni, nakdi, sosyal her türlü maddi ve manevi yardımı sağlamak için çalışırız.

Derneğimiz, sadece maddi yardımlarla sınırlı kalmayıp, toplumun eğitim ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurur. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması, toplumun refah düzeyinin artırılması ve birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun yaşatılması için çaba sarf ederiz.

Ayrıca, sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem veririz. Ağaçlandırma projeleri, hatıra ormanları oluşturma çalışmaları gibi faaliyetler, doğaya ve çevreye duyarlılık göstermemizin yanı sıra, toplumun estetik ve sosyal açıdan gelişimine de katkı sağlar. 

Vatan Kahramanları Derneği olarak, Türkiye'nin her köşesinde fedakarlık ve hizmete adanmış bireylerin izlerini taşıyan bir kuruluş olarak, toplumda birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek için varız. Daha adil, daha güçlü bir Türkiye için el ele vererek, toplumumuzun refahını artırmak ve vatan kahramanlarımıza destek olmak için çaba gösteriyoruz.